ما یک راه حل پرداخت ساده ، شفاف و از همه مهم تر امن برای بازدید کنندگان در ایران ارائه می دهیم که در همه جای کشور کار می کند. ما برای تأمین نیازها و انتظارات مشتریان ، محصول خود را روز به روز بهبود میبخشیم. ما فکر می کنیم که سیستم DaricPay زمانی مناسب است که کاربران هیچ تفاوتی با کارتهای بین المللی مورد استفاده خود نبینند.